2015 Photos: Vasilopita- Jan 1st

[To view slide show, click on first photo; to exit slide show press ESC key.]